1. Sınıf Çıkarma İşlemi Problemleri

 1. Bir sürüde 45 koyun vardır. Koyunların 7 tanesi otlamaya giderse kaç koyun kalır?

  ÇÖZÜM:


 2. Babam 45 yaşındadır. Annem babamdan 5 yaş küçüktür. Buna göre annem kaç yaşındadır?

  ÇÖZÜM:


 3. Mehmet dede 89 cevizin 7 tanesini yerse kaç cevizi kalır?

  ÇÖZÜM:


 4. Bir okulda 76 öğrenci vardı. Okuldan 9 öğrenci gittiğine göre okulda kaç öğrenci kalmıştır?

  ÇÖZÜM:


 5. Pazarcı Ahmet amca tezgahındaki 97 elmanın önce 8 tanesini, sonra 6 tanesini satmıştır. Ahmet amcanın tezgahında kaç elma kalmıştır?

  ÇÖZÜM:


 6. Ahmet kitabındaki 57 sorunun önce 9 tanesini, sonra 7 tanesini çözmüştür. Ahmet’in çözmesi gereken kaç sorusu kalmıştır?

  ÇÖZÜM:


 7. Çiçek serasındaki 64 gülün önce 9 tanesi, ardından 6 tanesi satılmıştır. Serada satılacak kaç gül kalmıştır?

  ÇÖZÜM:


 8. Arı kovanındaki 36 arının önce 7 tanesi, sonra 4 tanesi kovanda uçmuştur. Kovanda kaç arı kalmıştır?

  ÇÖZÜM:


 9. Kış için hazırlık yapan karıncalar yuvalarına götüreceği 46 ekmek tanesinin önce 5 tanesini, sonra 8 tanesini götürdü. Karıncaların yuvarına götüreceği kaç ekmek tanesi kalmıştır?

  ÇÖZÜM:


 10. Boncukçudaki 49 boncuğun 6 tanesini Leyla hanım, 8 tanesini Fatma hanım almıştır. Boncukçuda kaç boncuk kalmıştır?

  ÇÖZÜM: