2. Sınıf Birinci Dönem Tekrar Problemleri

1. Canan 2 onluk 6 birlikten oluşan sayı ile 3 birlik 5 onluktan oluşan sayı topladığında kaç bulur?

2. 30’dan bir önceki ve bir sonraki sayının toplamı kaçtır?

3. 44 sayısının en yakın onluğu A’dır. 28 sayısının en yakın onluğu B’dir. Buna göre A ve B toplandığında elde edilen sayı kaçtır?

4. Hamza 27 yaşındadır. Hamza’nın 36 yıl sonraki yaşı ile 12 yıl önceki yaşları toplamı kaçtır?

5. Ali’nin 6 kalemi vardır. Her kaleminde 2 farklı renk vardır. Buna göre Ali’nin toplam kaç rengi vardır?

6. Tanesi 3 lira olan kurabiyelerden 9 tane alırsam kaç lira öderim?

7. 5 deste gülün 23 tanesi satılırsa kaç gül kalır?

8. 35’den başlayarak ileri doğru 5’er ritmik sayma yaptığımda söylediğim 5. sayının rakamları toplamı kaçtır?

9. 34 sayısındaki 3 rakamının basamak değeri ile sayı değeri toplamı kaçtır?

10. En yakın onluğu 50 olan en büyük ve en küçük sayının toplamı kaçtır?

KENDİNE İNAN KÜÇÜK DOSTUM 🙂